Tab Content
No Recent Activity

4 Visitor Messages

 1. View Conversation
  ố chịu. Vậy đợi thêm mấy ngày nữa đă, ta sẽ báo từng vị trí châm cứu cho Tôn thượng.”
  “Khôn Kiêm Điệp cửa hàng giày thể thao tại hà nội tên là
  Truyền thuyết giày thể thao nữ Kiêm Điệp
  cổ đại mua giày nike con trống
  có nhắc mua giày adidas có cánh
  tới một các mẹo về giày trái, con
  loài chim cách khử mùi hôi của giày mái có
  a g được!” Hoa Thiên Cốt phản đối. “Đợi thêm hai tháng nữa!”
 2. View Conversation
  ính ra số dư cuối tháng của từng đối tượng. Căn cứ vào số liệu khoá sổ của các đối tượng chi tiết lập “Bảng tổng hợp chi tiết" cho từng tài khoản. Số liệu trên “Bảng tổng hợp chi tiết” được đối chiếu với số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và Số dư cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ Nhật kư - Sổ Cái.
 3. View Conversation
  Hàm Vlookup là hàm trả về giá trị ḍ t́m theo cột đưa từ bảng tham chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo đúng giá trị ḍ t́m. X=0 là ḍ t́m một cách chính xác. X=1 là ḍ t́m một cách tương đối.
  Cú pháp: Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup]) nghĩa là Vlookup(Giá trị ḍ t́m, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy,X).

  Các tham số:

  Lookup Value: Giá trị cần đem ra so sánh để t́m kiếm.
  Table array: Bảng chứa thông tin mà dữ liệu trong bảng là dữ liệu để so sánh. Vùng dữ liệu này phải là tham chiếu tuyệt đối.
  Nếu giá trị Range lookup là TRUE hoặc được bỏ qua, th́ các giá trị trong cột dùng để so sánh phải được sắp xếp tăng dần.
  Col idx num: số chỉ cột dữ liệu mà bạn muốn lấy trong phép so sánh.
  Range lookup: Là một giá trị luận lư để chỉ định cho hàm VLOOKUP t́m giá trị chính xác hoặc t́m giá trị gần đúng. + Nếu Range lookup là TRUE hoặc bỏ qua, th́ giá trị gần đúng được trả về.
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4
About 624595

Basic Information

Statistics


Total Posts
Total Posts
0
Posts Per Day
0
Visitor Messages
Total Messages
4
Most Recent Message
12-09-2016 12:26 AM
General Information
Last Activity
03-08-2016 03:52 PM
Join Date
12-19-2015
Referrals
0
No results to show...
No results to display...
No results to display...
No results to display...